2020. április 9. csütörtök
Likefestoon / Pályázat

Pályázat

A projekt nyitó rendezvénye


2012. február 2-án tartotta meg a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány és az Aradi Önkormányzat a projekt nyitórendezvényét Pusztaottlakán. A rendezvényen mintegy 100 fő vett részt. A résztvevők között voltak média szakemberek a határ mindkét oldaláról, helyi szervezetek, vállalkozások, valamint a sajtó képviselői. A rendezvényen a partnerek bemutatták a jelenlévőknek a közös projekt céljait, tevékenységeit, elvárt hatásait és eredményeit. A rendezvény közös ebéddel, illetve ötletbörzével, szakmai workshoppal zárult.

Képek megtekinthetők itt.

A projekt záró rendezvénye

2012. december 19-én tartották meg a partnerek a projekt záró rendezvényét Orosházán. A rendezvényen a partnerek bemutatták a projekt céljait, a megvalósult tevékenységeket, valamint a projekt megvalósításával elért indikátorokat. A rendezvényt egy közös büfé ebéd zárta, illetve a partnerek beszéltek a határon átnyúló térség tovább fejlesztéséről, a jövőbeli fejlesztési lehetőségekről, és a projekt során megvalósult outputok tovább viteléről.

Képek megtekinthetők itt.

Kulturális és történelmi publikációk

A partnerek közösen 15 db kulturális és történelmi publikációt készítettek a két közösség kulturális és történelmi hagyományairól, szokásairól a projekt megvalósítása során. A publikációkkal egyrészt az volt a célja a partnereknek, hogy a térségben élő emberek elszigeteltsége javuljon, illetve hogy a térségben élő, különböző kultúrájú emberek megismerjék egymás szokásait, hagyományait, és közösen tegyenek lépéseket annak megőrzésére.
A tevékenység outputjai:
– 6 db LikeFestoon: 16 oldalas, A/4-es, magyar és román nyelvű;
– 9 db Cronica transfrontalieră/Határmenti Krónika: 16 oldalas, A/4-es, magyar és román nyelvű.

Az elkészült publikációk itt tekinthetők meg.

http://misc.primariaarad.ro/likefestoonOn

Magazinok


A projekt megvalósítása alatt 3 db, 16 oldalas, A/4-es, 3 nyelvű magazin is készült. A kulturális és történelmi publikációkhoz hasonlóan a magazinok célja is javítani a határ térségben élők információval való ellátottságát, javítva ezzel a térségek gazdasági és társadalmi helyzetét. A magazinok friss, naprakész információval szolgálnak többek között a gazdaság, a mezőgazdaság, a kultúra területéről.

http://misc.primariaarad.ro/likefestoonOn

A magazinok itt tekinthetők meg.

Rádió programok


A partnerek 9 db rádió programot készítettek (6 db magyar oldalon, és 3 db román oldalon) hangsúlyozva a projektet, a projekt fontosságát és a határon átnyúló információáramlás szükségességét. A rádió programokkal cél a határ menti térségben lakók identitásépítése, valamint információhoz való jutása volt. A rádió programok témái voltak többek között: a projekt bemutatása, a két földrajzi terület bemutatása, turisztikai érdekességek, a projekt partnerek bemutatása, a régiók gazdasága, ipara és mezőgazdasága, a térségek gazdasági helyzete, kitörési pontok, helyi vállalkozások, a magyarok és a romániai kisebbség kapcsolata, kulturális és gasztronómiai szervezetek.

http://misc.primariaarad.ro/likefestoonOn

TV programok


A projekt megvalósítása alatt 3 db TV program készült hangsúlyozva a projektet, a projekt fontosságát, a határon átnyúló információáramlás szükségességét, valamint a határon átnyúló együttműködések fontosságát és erősítését. Az aradi WEST TV-ben jelent meg egy 30 perces talkshow 2012. 07.27-én, 2012. november 19-én jelent meg a 2. TV műsor az aradi INFO TV-ben, a 3. TV műsor szintén az aradi WEST TV-ben volt 2012. december 11-én.

A TV programok itt tekinthetők meg.

Szakmai workshopok

Az első 1. workshop 2012. október 29-30-án került megrendezésre az aradi Parc szálló konferenciatermében középiskolások és egyetemisták részvételével. Itt szó esett többek között a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 céljairól, a helyi és regionális sajtó térségfejlesztési szerepéről, illetve a közös történelmi-kulturális hagyományok megőrzésében betöltött szerepéről, valamint a határmenti térségben élők információs szükségleteinek kielégítéséről. Az egyik szakértő a kétnyelvűség fontosságára építette fel előadását, kiemelve annak előnyeit és hátrányait. A workshopon résztvevő diákok az ülésszak végén látogatást tehettek egy helyi rádió-tévéstúdióba is.

A workshopon készített fényképek itt tekinthetők meg.

A 2. workshop 2012. november 19-20-án került megrendezésre az aradi Milenium Teremben középiskolások és egyetemisták részvételével. A workshopon többek között szó esett a határ menti térségben élők identitásépítéséről és információhoz való jutásának fontosságáról, a kettős beszéd leépítéséről, mint a határ menti újságírás esélyéről. Emellett szó volt az írott sajtó válságának okairól, illetve az ún. „new-media” tartós fejlődésre gyakorolt hatásáról.

A diákok számára a workshop végén lehetőség nyílt arra, hogy munkacsoportokban vitassák meg, majd nyilvános mondják el, hogy a gyakorlatban miként valósulhat meg a határ menti térség együttműködése. A diákok véleménye szerint szükség lenne a kulturális intézmények közötti kapcsolatok serkentésére, kulturális, hagyományőrző diáktáborok szervezésére a határ térség hagyományainak közös ápolása céljából, illetve szükség lenne a mezőgazdaságban dolgozók tapasztalatcseréjének ösztönzésére.

A workshopon készített fényképek itt tekinthetők meg.

A 3. workshop 2012. december 3-4 került megrendezésre az aradi Milenium Vendéglőben középiskolások és egyetemisták részvételével. Itt szó esett többek között a határon átnyúló kapcsolatokról, valamint az EU 2014-2020-as új kohéziós politikájáról, az online sajtó jövőjéről, a határ menti térségben betöltött szerepéről.

A workshopon készített fényképek itt tekinthetők meg.

Média tréningek

A projekt megvalósítása során 3 db 2 napos tréning került megrendezésre.

Az 1. média tréning 2012. április 13-14-én került megrendezésre Pusztaottlakán magyar és román résztvevőkkel. A résztvevők a következő témákba nyerhettek betekintést:
• Nyomtatott-elektronikus-online média
• Hírek és modern információforrások
• Interjú, riport, oknyomozó riport
• Újságírás – blogok
• Videó anyagok, fórumok
• Hozzászólások, érzések, moderálás.

Az előadásokat gyakorlati feladatok színesítették és tették érdekesebbé.

A 2. média tréning 2012. június 20-21-én került megrendezésre Pusztaottlakán magyar és román résztvevőkkel. A résztvevők a következő témákba nyerhettek betekintést:
• Online szerkesztői munkák
• Webes alkalmazások
• Online munka eszközei
• Megosztó oldalak
• Közösségi oldalak
• A közösségi oldalak helyes használata a mindennapi életben
Az előadásokat gyakorlati feladatok színesítették és tették érdekesebbé.

A 3. média tréning 2012. augusztus 1-2-án került megrendezésre Pusztaottlakán magyar és román résztvevőkkel. A résztvevők a következő témákba nyerhettek betekintést:
• Mire használható a tréningen eddig szerzett tudás?
• Online piac kialakulása, szerepe
• Online piac szerepe a térségi vállalkozások, szervezetek életében
• Reklámkészítés nemcsak online felületen
• Design, image kialakítása
• Törvényi háttér, jogi keretek

Az előadásokat gyakorlati feladatok színesítették és tették érdekesebbé.

A megtartott 3 média tréning arra enged következtetni, hogy nagy szükség van ebben a határ menti térségben a média felhasználásának oktatására, megismertetésére a kapcsolatépítés és információáramlás megerősítése érdekében.

Közös hírportál


A projekt keretében jött létre a www.likefestoon.com hírportál is, ahol az oldalra látogatók magyar és román nyelven naprakész információkat kaphatnak a határtérség legfontosabb eseményeiről, történéseiről. A látogatók gyors, releváns információkat kaphatnak többek között a vidékfejlesztésről, infrastruktúráról, hagyományőrzésről, rendezvényekről. Ahogy a projekt, úgy a portál célja is a jobb információáramlás megteremtése a határtérség lakói, gazdasági szereplői között. A portál, ahogy a projekt tevékenysége is, a régió mezőgazdasági potenciáljának erősítését, a gazdasági együttműködések fejlesztését, a határmenti kisebbségek kultúrájának ápolását szolgálja. A portálon megtalálhatók képek, és videó anyagok is a gyorsabb információáramlás elősegítése jegyében.

PR film


A projekt keretében elkészült a „CrossPress” dokumentum film is 1.000 példányban magyar és román nyelven. A film a projekt eseményeken bemutatásra került, illetve terjesztették a partnerek az Arad megyei, és Békés megyei média körében, valamint a projekt eseményeken résztvevők számára.

Az elkészült PR film itt tekinthető meg.

Célkitűzések:

Kölcsönös megismerés, társadalmi kohézió a határ menti régióban:
• a közös kulturális-történelmi hagyományok megismertetése,
• a régiók értékeinek, forrásainak megismertetése

A határ menti térségben élők számára fontos társadalmi, gazdasági, kulturális információkhoz való jutás:
• kapcsolatépítés a határ két oldalán dolgozó újságírók között
• kétnyelvű médiacsatornák kiépítése

A projekt megvalósulásával elért indikátorok –
Projekt specifikus indikátorok

• 3 db határon átnyúló média együttműködés: LikeFestoon, Határmenti krónika, Kapcsolások;
• határon átnyúló közös rendezvények, események: nyitó és zárórendezvény, 3 db média tréning, 3 db workshop;
• A közös eseményeken, rendezvényeken résztvevők: 483 fő
• Kulturális-történelmi publikációk: 15 db;
• Magazinok: 3 db;
• Szórólap: 5000 példányban
• 3 db TV program;
• 9 db rádió program;
• 1 db közös hírportál;

A projekt megvalósulásával elért indikátorok –
Kötelező indikátorok

• Azoknak az embereknek a száma, akiknél csökkent az információval való elszigeteltség az új média termékek, kommunikációs eszközök segítségével: 100.000 fő;
• A közösen fejlesztett eszközökkel elért emberek száma: 250.000 fő.

A projekt megvalósulásával elért indikátorok –
Egyéb indikátorok
• 1 db határon átnyúló hírügynökség;
• 10 db újságcikk határon átnyúló témákban;
• Képzett média szakemberek: 33 fő;
• Az információ elérési % a határ térségben 10%-ról 30%-ra emelkedett.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.