Likefestoon / Aktuális / Ma van a nemzeti összetartozás napja

Ma van a nemzeti összetartozás napja

2010-ben lett nemzeti emléknap Magyarországon június 4-e, amikor is a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezünk országszerte.

 1920. június 4-én Párizs melletti Trianon kastélyban aláírt békeszerződés értelmében az ország elvesztette területének több mint 2/3-át, és lakosságának közel 2/3-át. A trianoni békeszerződés aláírásának napja, a Magyar Nemzet gyásznapja lett. Magyar Királyság területe 282000 négyzet km-ről 93000 négyzet km-re csökkent. Lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra apadt.

A nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­ján szá­mos ma­gyarországi és ha­tá­ron tú­li ma­gyar di­ák és ta­nár in­dul ki­rán­du­lás­ra a Határtalanul! elnevezésű prog­ram ke­re­té­ben .

Ugron Gáspár Gábor, a prog­ram­ban részt ve­vő Rákóczi Szövetség al­el­nö­ke az m1 csatornán el­mond­ta: a program már nem­csak az anya­or­szág és az el­csa­tolt te­rü­le­tek kö­zöt­ti ki­rán­du­lás­ról szól, a lé­nyeg, hogy egy ha­tárt át­lép­je­nek a di­á­kok, Kárpát-medence-szerte össze­kap­csol­ják a kö­zép­is­ko­lá­so­kat. A prog­ram­nak kö­szön­he­tő­en meg­is­me­rik egy­mást a ma­gyar­lak­ta területeken élő di­á­kok, valamint az egész Kárpát-medencében test­vér­is­ko­lai együtt­mű­kö­dé­sek jön­nek lét­re, melynek révén erő­söd­nek a ma­gyar-ma­gyar kap­cso­la­tok.

Kálmán-Pócsik Judit

Fotó: illusztráció

Szerzőnk: Szerkeszto

Nézze meg ezt is!

Az árulást sokfelé szeretik, de az árulót sehol

VAN, AMI NEM FÉR BELE. Feljelentés az internetes oldalunkat feltörők ellen (KATT IDE!)    

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.