Likefestoon / Aktuális / Az aradi tizenhármak és Orosháza

Az aradi tizenhármak és Orosháza

Koszorúzással egybekötött ünnepséggel emlékezett a város az aradi vértanúkról az új helyen álló Kossuth-szobornál. Az aradi vértanúkra emlékeztek a jelenlévők október 6-a délelőttjén az új helyén álló Kossuth-szobor mellett. Az ünnepség egyben a felújított és új helyre költöztetett szobor avatója is volt. A kellemes őszi napsütésben a Fabók László vezette Orosházi Fúvószenekar történelmi indulókkal várta a közönséget.

A Himnusz éneklése után Nagy Erika és Tomanek Gábor színművészek adtak ünnepi műsort. Ebben felvillantották a 13 mártír tábornok életútját és tetteit, valamit rávilágítottak a megtorlást vezető Haynau kegyelmet nem ismerő jellemére.

Koncepciós perben elítélt tábornokok

Elsőként Dr. Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója lépett a szónoki pulpitushoz. Azzal kezdte, hogy 1890. október 6-án a pestiek a Vigadóban felállított fonográfról hallgatták Kossuth emigrációból hazahozott szavait.
– Megrázó lehetett a nyílt beszéd, a hangos emlékezés, mert az azt megelőző hosszú évtizedek alatt a magyarság csak titokban gyászolhatta vértanúit. Ezzel egyidőben Aradon a hősök véráldozatát jelképező szobor-csoportot arattak. Ezek egyaránt egy új, szebb jövő reményét csillantották fel, de senki nem gondolta, hogy a XX. század újabb hallgatást hoz – mondta.

Dr. Schmidt Mária: “Szabadságharcaink a magyar nemzettudat értékeivé váltak”

Szerinte a szabadságharcosok és a hős tábornok többek között azt is megtanították nekünk, hogy ne a könnyebbik utat keressük, hanem azt, ami a nemzet javát szolgálja még akkor is, ha az mérhetetlenül több erőfeszítést követel tőlünk. Kiemelte, a forradalom után hamar világossá vált, hogy a szabadság megőrzéséhez fegyvert kell ragadni.
– Szinte a semmiből teremtettek olyan, egyre ütőképesebbé váló honvéd sereget, mely meghátrálásra kényszerítette annak a birodalomnak a seregét, ami politikai céljai között szerepeltette Magyarország területi felosztását. A magyarság önvédelme annyira sikeres lett, hogy egy nagyhatalom hadserege kevés volt a leveréséhez, kell hozzá a cári Oroszország 200 ezres serege is, akik leverték a szabadságharcot – fogalmazott.

Elmondta, hogy egyértelműen koncepciós eljárás volt a honvéd tábornokok tárgyalása, hiszen Haynau már korábban eldöntötte, hogy kivégzi őket.
– Egy évszázaddal később, 1956. október 23-án, a márciusi ifjak és a szabadságharc vértanúinak leckéjén felnövő pesti srácok újra fegyvert ragadtak a nemzet függetlenségéért, a szabadságért. A mérhetetlen túlerővel dacolva áldozták fel életüket szabadságunkért, mert megértették, a nemzet puszta megmaradása lett a tét. Szabadságharcaink a magyar nemzettudat értékeivé váltak. Nagy a felelősségünk, mert függetlenség és nemzeti érzés csak az alkotmányosság talaján működhet – zárta beszédét dr. Schmidt Mária.

Orosházi elődeink áldozata nem volt hiábavaló

A második szónok Zalai Mihály, Orosháza alpolgármestere volt. Beszéde elején megemlítette Orosháza első tiszti áldozatát, Mikolay Albertet, Mikolay István evangélikus lelkész fiát, a szarvasi Tessedik Sámuel unokáját, akit 1849 februárjában ért halálos lövés a szabadságharcban.

Zalai Mihály: “Sok ezer szálon kapcsolódott össze az 1848-49-es forradalom és szabadságharc története az orosháziak életével”

– Így, s még sok ezer szálon kapcsolódott össze az 1848-49-es forradalom és szabadságharc története az orosháziak életével. Így, s még ezer más módon viselték elődeink a sorsközösséget az aradi tizenhármak sorsával. A szabadságharc leverése után a kényszersorozás, az üldözés, a várbörtön falai várták az egykori nemzetőröket, honvédeket – fogalmazott.

Beszédében visszaemlékezett, hogy mi történt az 1849. október 6-át megelőző szűk másfél évben Orosházán. Az orosháziak derekasan kivették részüket a szabadságharcból. A kiscsákói puszta önkényes elfoglalása azonban országos botrányt kavart és emiatt kormánybiztos érkezett Orosházára több száz Lehel huszárral a háta mögött, hogy felolvassa Kossuthnak az orosháziakhoz írt kiáltványát. Részben Kossuth érveinek, részben a huszárok látványának köszönhetően visszaadták a lázongók a csákói pusztát.

A szónok beszélt arról is, hogy sok orosházi önkéntes esett el a csatákban, de az itthon maradók is adakoztak, gyűjtöttek a harcoló honvédeknek és több száz délvidéki menekült kapott szállást. Ám a katonai szolgálatra bevonult férfi munkaerő hiánya, az átvonuló csapatok ellátása végletesen kimerítette az orosházi családokat. Zalai Mihály úgy fogalmazott, hogy tábornokaink kivégzésének híre mély megrendüléssel töltötte el a község népét, a félelem köde ülte meg Orosházát. Elhangzott, hogy az ősz folyamán Orosházán bujdosott Kossuth felesége, Meszlényi Terézia, aki december elején követte férjét az emigrációba.

– Kossuth, bár maga sosem járt Orosházán, egy személyben képviselte mindazokat a vágyakat és eszményeket, melyek forradalomhoz és a szabadságharc katonai eseményeihez kapcsolódtak. A jobbágyterhektől való szabadulást, a nemzeti függetlenség szent gondolatát, az önállóan, szabadon gondolkodó őseink törhetetlen szabadságvágyát – emelte ki az alpolgármester és hozzátette, hogy a XIX. század második felében megerősödő Kossuth kultuszt Orosházán több személyes szál is erősítette.

Elmondta, hogy 1904-ben a vármegye első Kossuth szobrát állíttatta fel a község közadakozásból a mai katolikus templom helyén, a szobor megalkotására Horvay János szobrászművészt kérték fel.
– Orosházán 1924-ben áthelyezték elődeink a szobrot a mai Szabadság térre, s 2012. június 22-én Orosháza Város Önkormányzata úgy döntött, hogy ugyanarra a térre, hová elődeink felállíttatták, kerüljön vissza, s hirdesse e szobor az orosháziak háláját. Emlékeztessen mindannyiunkat arra, hogy milyen áldozatot hoztak elődeink azért, hogy legyen okunk büszkén emlékezni. Az elmúlt hónapokban Boczkó Dánielhez, az aradi vár védelmét irányító kormánybiztoshoz, a Mikolay családhoz, Balassa Pál lelkészhez, a Hideg-Szamos völgyében hősi halált halt elődeinkhez és Kossuth-hoz is méltatlan politikai viták közepette érkeztünk el a mai naphoz – hangoztatta és hozzátette, a régi-új helyszínen látványosabb, méltóbb helyen fog állni a szobor, újra közel az orosháziakhoz, karjával ismét vádlón Arad felé mutatva hirdeti, hogy az aradi tizenhármak és orosházi elődeink áldozata nem volt hiábavaló.

Nyugalmazott katonák is tisztelegtek egykori elődeik hőstettei előtt

A beszédeket követően az önkormányzat vezetői, a fegyveres testületek parancsnokai, a politikai pártok képviselői, az intézmények igazgatói, a civil szervezetek tagjai és magánszemélyek helyezték el a megemlékezés koszorúit a szobor talapzatánál. Az ünnepség a szokásoknak megfelelően a Szózat dallamaival zárult.

Az aradi vértanúk: Lázár Vilmos, Gróf Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knezich Károly, Nagysándor József, Gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Gróf Vécsey Károly

Forrás: Oros Cafe

Szerzőnk: Szerkeszto

Nézze meg ezt is!

Az árulást sokfelé szeretik, de az árulót sehol

VAN, AMI NEM FÉR BELE. Feljelentés az internetes oldalunkat feltörők ellen (KATT IDE!)    

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.