Proiectului

Conferința de deschidere al proiectului

În data de 2 februarie 2012 Fundația de Utilitate Publică pentru Producătorii Agricoli din județul Békés, împreună cu Consiliul Municipal Arad au organizat la Pusztaottlaka conferința de deschidere al proiectului. La eveniment au participat aproximativ 100 de persoane. Printre participanți s-au numărat specialiști media din ambele părți ale graniței, jurnaliști. Partenerii proiectului au prezentat obiectivele, activitățile, impactul, rezultatele proiectului. Conferința s-a sfârșit cu o masă comună, bursă de idei, workshop.
Fotografiile se pot vedea aici .

Conferința de închidere al proiectului

În data de 19 decembrie 2012 s-a organizat conferința de închidere al proiectului la Orosháza. La eveniment partenerii au prezentat obiectivele proiectului, activitățile realizate alături de indicatorii atinși cu implementarea proiectului. Conferința s-a sfârșit cu bufet comun, după care partenerii au discutat despre viitoarele proiecte transfrontaliere, posibilități de dezvoltare, continuarea output-urilor realizate în cadrul proiectului.

Fotografiile se pot vedea aici :

Publicații istorice și culturale

În cadrul implementării partenerii de proiect au editat împreună 15 buc. de publicații culturale, istorice despre tradițiile culturale și istorice ale celor două comunități. Obiectivele publicațiilor au fost pe de o parte scáderea izolației oamenilor din zonă, pe de altă parte ca în regiune oamenii de diferită cultură să-și cunoască reciproc tradițiile, obiceiurile, să facă pași în comun pentru păstrarea acestor valori.
Output-urile activității:
 6 buc. LikeFestoon: 16 pagini, format A4, lb. română și maghiară;
 9 buc. Cronica transfrontalieră/Határmenti Krónika: 16 pag., format A4, lb. română și maghiară;
http://misc.primariaarad.ro/likefestoonOn

Publicațiile editate se pot vedea aici :

Magazine

În cadrul proiectului s-au tipărit trei magazine, 16 pag., format A4. La fel ca și în publicațiile culturale, istorice, scopul magazinelor era de a îmbunătăți informarea cetățenilor din zona transfrontalieră, îmbunătățirea situației economice, sociale din regiune. Magazinele au oferit informații la zi despre viața economică, culturală, agricolă.

Magazinele pot fi citite aici :
http://misc.primariaarad.ro/likefestoonOn

Programe radio

Partenerii au realizat 9 buc. programe radio (6 buc. pe partea maghiară, 3 pe partea română), subliniind importanța proiectului, necesitatea fluxului de informații peste graniță. Scopul programelor radio era construcția identității locuitorilor din regiunea transfrontalieră, la fel și accesul lor la informații. Printre tematicile programelor radio putem enumera: prezentarea proiectului, prezentarea celor două entități geografice, informații turistice, prezentarea partenerilor de proiect, economia, industria, agricultura regiunii, situația economică, prezentarea punctelor de dezvoltare, relațiile dintre intreprinzătorii locali, relațiile dintre maghiari și minoritatea maghiară din România, organizații culturale, gastronomice.
http://misc.primariaarad.ro/likefestoonOn

Programe TV

În cadrul implementării proiectului s-au realizat 3 programe TV, subliniind importanța proiectului, necesitatea fluxului de informații transfrontaliere, importanța colaborării, intensificării relațiilor transfrontaliere. În data de 27.07.2012 la WestTv Arad a avut loc un talkshow de 30 de minute, al doilea program tv a avut loc în data de 19 noiembrie 2012 la InfoTV Arad, iar al treilea program tot la WestTv Arad în data de 11 decembrie 2012.

Programele tv se pot viziona aici :

Workshopuri profesionale

Primul workshop a fost organizat între 29-30. octombrie 2012 în sala de conferințe al Hotelul Parc din Arad, cu participarea liceenilor și studenților. La workshop s-a vorbit printre altele despre obiectivele Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, rolul presei locale și regionale în dezvoltarea regională, rolul îndeplinit în păstrarea valorilor istorice-culturale comune , în satisfacerea nevoilor de informații a locuitorilor din zonă. Unul dintre vorbitori și-a construit prezentarea pe importanța bilingvismului, scotând în evidență avantajele și dezavantajele acestuia. Elevii prezenți la workshop au avut posibilitatea de a vizita un studio radio-tv local.

Fotografiile de la workshop pot fi văzute aici :

Al 2-lea workshop s-a organizat între 19-20 noiembrie 2012 în Sala Milenium din Arad cu participarea elevilor și studenților. În cadrul workshopului s-a vorbit despre importanța construcției identității locuitorilor din zona transfrontalieră, importanța informațiilor, suprimarea dublei comunicări, acesta fiind șansa presei transfrontaliere. Totodată s-au prezentat motivele crizei presei scrise, efectele acestuia asupra dezvoltării „new-media”.
La finalul workshopului elevii az avut ocazia de a discuta în cadrul unor grupuri de lucru despre șansele presei transfrontaliere, colaborarea transfrontalieră. Conform elevilor e nevoie de intensificarea relațiilor dintre instituțiile culturale, de organizarea unor tabere culturale, de păstrarea tradițiilor, și de impulsionarea schimburilor de experiență între agricultori.

Fotografiile de la workshop pot fi văzute aici :

Al 3-lea workshop s-a organizat în perioada 3-4 decembrie 2012 în Sala Milenium din Arad cu paticiparea elevilor, studenților. În cadrul workshopului s-a discutat despre relațiille transfrontaliere, politica de coeziune UE 2014-2020, viitorul presei on-line, rolul ei în zona tranfrontalieră.

Fotografiile de la workshop pot fi văzute aici :

Traininguri media

În cadrul proiectului s-au organizat 3 traininguri a câte 2 zile.

Primul training media s-a organizat în perioada 13-14 aprilie la Pusztaottlaka cu participanți din Ungaria și România. Participanții au ascultat următoarele tematici:
• Presa tipărită-electronică-online
• Știri și surse de informații moderne
• Interviu, reportaj, anchetă
• Jurnalistică – bloguri
• Materiale video, forumuri
• Comentarii, păreri, moderare
Prezentările au fost presărate cu diferite tematici practice

Al 2-lea training media s-a organizat în perioada 20-21 iunie 2012 la Pusztaottlaka cu participanți din Ungaria și România. Participanții au ascultat următoarele tematici:
• Activitate redacțională on-line
• Aplicaţii web
• Instrumente on-line
• Împărțire
• Pagini sociale
• Utilizarea corectă al site-urilor sociale
Prezentările au fost presărate cu diferite tematici practice

Al 3-lea training media s-a organizat în perioada 1-2 august la Pusztaottlaka cu participanți din Ungaria și România. Participanții au urmărit următoarele tematici:
• La ce ne folosesc trainingurile
• Rolul, formarea pieței on-line
• Rolul pieței on-line în activitatea intreprinderilor, instituțiilor din regiune
• Reclame nu doar pe suport on-line
• Formare design, image
• Suport juridic

Prezentările au fost presărate cu diferite tematici practice.

Portal comun

În cadrul proiectului s-a realizat și site-ul www.likefestoon.com unde vizitatorii primesc știri actuale despre cele mai importante evenimente din zona transfrontalieră. Totodată oferă vizitatorilor informații actuale, relevante în legătură cu dezvoltarea regională, infrastructură, păstrarea tradițiilor, spectacole, evenimente. Scopul site-ului, ca și al proiectului este realizarea unui flux informațional mai bun între locuitorii, intreprinzătorii zonei tranfrontaliere. Portalul, ca și proiectul servește întărirea potențialului agricol al zonei, dezvoltarea colaborării economice, păstrarea tradițiilor culturale ale minorităților din zona transfrontalieră. Fotografiile, videourile de pe site contribuie lde asemenea la un schimb și flux de informații mai rapide.

Film PR

În cadrul proiectului s-a realizat filmul documentar „CrossPress” distribuit în 1000 de exemplare în limba română și maghiară. Filmul a fost prezentat la toate evenimentele proiectului, distribuit în media județului Arad și Békés și la participanții evenimentelor organizate.

Filmul PR se poate viziona aici: