COMUNICAT DE PRESĂ

szept 14, 12 COMUNICAT DE PRESĂ

   În urma unui proiect depus în cadrul asigurat de „Noul Plan Szécheny”, cu indicativul TÁMOP-5.5.1.B-11/2, pe tema „Întărirea iniţiativelor şi programelor comunităţilor familiale”, Fundaţia de utilitate pub

lică „Pentru Producătorii Agricoli din Békés Sud” a câştigat suma nerambursabilă de 50 de milioane de forinţi.

 Scopul principal al anunțului este de a schimba poziţionarea familiei din punctul de ved

Denumirea completă a proiectului este: „Educarea familială a tinerilor din sudul judeţului Békés, şi înființarea unor servicii pro-familie, în scopul de a îmbunătăţii poziţia de pe piaţa muncii a familiilor de agricultori din microregiunea Békés Sud”. ere al percepţiei sale sociale, de furnizare a unor servicii integrate familiilor cu copii, şi de a promova micile iniţiative prin crearea aşa ziselor „centre de resurse familiale”. Serviciile integrate înseamnă a aduna la un loc, serviciul de amplasare a forţei de muncă, serviciul familial, parental şi de îngrijire a sănătăţii, precum şi multe instrumente inovative menite să le sprijine activitatea.

 Datorită unei rate a  natalității extrem de scăzute, respectiv a poziţie tot mai proaste pe care o are întemeierea unei familii şi creşterea copilului în ierarhia socială, se doreşte o schimbare , ca percepţia publică legată de acestea să se schimbe, într-una pozitivă. Pentru acesta este nevoie în primul rând, ca legăturile dintre comunităţile locale să devină mai puternice, dar pentru a avea rezultate este nevoie de a ajuta în primul rând capacitatea lor de a acţiona în caz de nevoie. Un rol important revine organizaţilor civice locale, în primul rând pentru că pot oferi membrilor comunităţii exemple pozitive, demne de urmat, iar în al doilea rând, prin consiliere sau printr-o mai bună coordonarea a supravegherii copiilor, pot uşura cu mult viaţa familiilor, facilitând prin aceasta luarea deciziei de a întemeia o familie şi nu în ultimul rând, de a creşte copii.

Intenţiile pe termen lung al proiectului sunt de a ajuta la scăderea şomajului, de a mări rata de ocupare a forţei de muncă, de a diminua migraţia, şi de reducere numărul acelora ce trăiesc din ajutoarelor sociale. Considerăm important să se reducă în rândul elevilor chiuleala de la ore, de a reduce proporţia elevilor cu nevoi speciale, şi de a întării responsabilitatea părinţilor. Proiectul pune un accent deosebit pe reducerea conflictelor de familie, pe scăderea umărului de avorturi, pe creşterea numărului de născuţi vii, şi nu în ultimul rând, pe stimularea conceperi şi creşterii conştiente a copiilor.

Scopul proiectului este ca la aceste servicii de ajutorare, la treningurile de grup, respectiv la consilierile individuale, să ia parte un număr de cel puţin 600 de persoane. Un al rezultat scontat, este ca în urma acestui proiect să se formeze 3 comunităţi noi, respectiv se vor organiza 12 reuniuni, în cadru cărora persoanele care reprezintă ţinta proiectului să poată să se familiarizeze cu ţelurile pe termen lung, respectiv cu ideile care stau la baza acestora.

Grupurile ţină al proiectului sunt părinţii din această regiune, copiii şcolilor generale, familiile care sunt în faza de concepere a copilului, familiile cu copii mici, respectiv familiile mari, cu mai mulţi copii. Din grupul ţintă face parte orice persoană care trăieşte în această zonă, şi care doreşte să beneficieze de vreunul din serviciile create în urma acestui proiect. Astfel de grupuri pot fi de exemplu cele formate de mamele şi tăticii care doresc să reintre în câmpul muncii, sau oricine, cine are nevoie de orice fel de ajutor sau consultanţă legată de viaţa familială ( consiliere de cuplu, căsătorie etc.).

TÁMOP-5.5.1. B-11/2-2011-0024
Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány
5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14.
www.ujszechenyiterv.gov.hu