Centrului satului se reînnoiește

aug 23, 12 Centrului satului se reînnoiește

Datorită unui proiect, la Dombegyháza s-a finalizat renovarea Noul Centru Integrat al Serviciilor Comunităţii (Casa de cultură şi Biblioteca), s-a reînnoit centrul satului, şi în sfârşit avem şi un nou parc de joacă pentru copii. Spre bucuria tuturor, în urma acestei investiţii, toate cele trei noi unităţi au fost date deja în folosinţă. Acest proces încă nu s-a încheiat, deoarece până la închiderea oficială a proiectului din data de 20 octombrie, vor trebuii finalizate porţiunile de drum dintre localitatea Dombegyháza şi frontieră, precum şi aceea strada a localităţii, care duce până la noul drum de legătură dintre cele două state.
Putem să ne mândrim destul de rar, mai ales dacă vorbim despre o localitate „atât de mică” şi relativ periferică precum Dombegyháza, cu rezultatele evaluărilor ministeriale ( NEFMI – Ministerul Resurselor Naţionale) ale instituţiilor de învăţământ ale localităţii, rezultate care au fost foarte bune nu doar pe plan local ci şi regional. Şcoala Generală „Balsaráti Vitus”, precum şi Grădiniţa şi Creşa „Hollósy Kornélia” au obţinut în toamna anului trecut, calificativul de „instituţii model”, rezultat ce în mare măsură i se datorează colectivului didactic şi profesional care lucrează în cele două instituţii. Având acest calificativ, instituţiile au dreptul să depună noi proiecte în cadrul oferit de programul TÁMOP-3.17-11/2. Rezultatele acestor proiecte au fost anunţate pe data 8 martie, şi citind rezultatele pe pagina web al Agenţiei de Dezvoltare Naţională am constatat, că sumele cerute de noi în aceste proiecte au fost aprobate în proporţie de 100%. Aceasta înseamnă, că în cazul şcolii s-au aprobat 4, iar în cazul grădiniţei 3 milioane de forinţii, acesta însemnând totodată şi posibilitatea ca mai târziu să putem demara şi proiecte dedicate special acestor instituţii model. Pentru obţinerea acestui calificativ, a trebuit să fie prezentate pe pagina web al instituţiilor colaboratoare cu Ministerul Resurselor Naţionale a unor „bune practice”, cu valoare de model. Statutul de instituţii model, oferă exemplu şi este garanţia calităţii. Exemplu şi calitate în sensul că în aceste instituţii este o atmosferă de lucru, de joacă şi de învăţat foarte bună, fără să uităm o nici o clipă, că obţinerea acestui calificativ pentru ambele instituții, este rezultatul unei muncii înalt calificate. Iată un scurt pasaj din rezumatul pe baza căruia, s-au certificat aceste instituţii, scris de acei funcţionari ai ministerului, care au făcut verificările de la faţa locului:
“Practica pedagogică a instituției de primire a noilor elevi a este exemplară. Numărul elevilor din categoriile HH,HHH şi SNI este ridicat, dezvoltarea individuală personală a lor este realizată de profesori instruiți și dedicaţi. Practicile de dezvoltarea diferenţiată sunt realizate în afară de cei doi educatori terapeuţi, şi de celelalte cadre didactice, aceştia combinându-le cu procedee inovative de învățare. În rândul copiilor, sunt foarte populare în special practicile de învăţământ bazate pe proiect şi pe cooperare. În cadrul IPR, se desfăşoară o activitate pedagogică bine planificată, documentată şi monitorizată. Privind educaţia bazată pe competenţe, este primordială dezvoltarea cititului şi a înţelegerii textului citit, practicat la fiecare oră, dar în centrul educaţiei rămâne în continuare dezvoltarea capacităţilor şi a abilităţilor copiilor. Şcoala funcţionează într-o atmosferă deschisă şi într-o structură cu legături multiple, iar auto-evaluarea şi practicile de dezvoltare sunt bine documentate. Sistemului IKT este folosit pe scară largă, pregătirea pedagogilor în acest sens este corespunzător. Modelele de învățare orizontale sunt remarcabile, pentru a coordona practicarea de a învăța, unii de la alții, funcţionează un grup de lucru distinct. În general, activitatea pedagogică şi rezultatele sunt convingătoare, făcând capabilă această instituţie atât de aşi îndeplinii rolul de instituţie model, cât şi de a pregăti la rândul său alte instituţii în acest demers”.
Până aici ţine citatul care cred eu că „spune tot”.
Dorim mult succes în activitatea cadrelor didactice ale celor două instituţii, şi bucurie în „muncă” depusă în favoarea dobândirii cunoştinţelor noi, tuturor copiilor înscrişi în instituțiile de educaţie ale localităţii Dombegyháza.

Cu stimă:
Dr. Varga Lajos
primarul localităţii