Nou rector la Universitatea „Vasile Goldiș”

máj 03, 12 Nou rector la Universitatea „Vasile Goldiș”

 Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci a fost confirmată de MECTS, rector al Universităţii de Vest „V. Goldiş” din Arad.

Doamna prof. univ. dr. Coralia Cotoraci deţine funcţia didactică de profesor universitar conform ordinului 4.966 din 31.07.2008, în prezent îndeplinind şi condiţiile pentru abilitare la Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină dentară.Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci are o bogată activitate de cercetare ştiinţifică: 18 cărți şi capitole de cărţi publicate în edituri recunoscute pe plan naţional şi internaţional şi 13 articole ISI.Este prezentă în 15 proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de contract sau GRANT în calitate de director sau membru în echipa de proiect din care 9 programe naţionale, 6 programe internaţionale şi 4 proiecte depuse în curs de evaluare.A susţinut o serie de cursuri de perfecţionare de specialitate atât în ţară cât şi în străinatate (SUA, Elveţia, Ungaria, Cehia, Franţa, Slovacia etc.).