Axa pietonală Parcul Reconcilierii – Cetatea Aradului, primul pas spre dezvoltarea unui traseu turistic de interes european în Arad

szept 10, 13 Axa pietonală Parcul Reconcilierii – Cetatea Aradului, primul pas spre dezvoltarea unui traseu turistic de interes european în Arad

Axa pietonală Parcul Reconcilierii – Cetatea Aradului, primul pas spre dezvoltarea unui traseu turistic de interes european în Arad

Asemenea multor oraşe din străinătate dar şi din România care au închis accesul auto pe străzi centrale pentru creşterea atractivităţii turistice şi a infrastructurii din acest domeniu (terase, anticariate, magazine de suveniruri, etc), municipalitatea arădeană face paşi importanţi pentru concretizarea primei axe pietonale din oraş. Axa pietonală Parcul Reconcilierii – Meţianu – Piaţa Avram Iancu – Cetatea Aradului va avea rolul de a pune în valoare monumentele aflate în acest perimetru şi de a crea un traseu turistic care va lega obiective de o valoarea patrimonială incontestabilă.

Piaţa Catedralei, viitorul pol cultural al oraşului

Consilierii locali au aprobat, recent, Planul Urbanistic Zonal “Piaţa Catedralei Arad”, care va sta la baza amenajării celui de-al doilea traseu pietonal din oraş. Conform documentului, se doreşte eliberarea integrală a suprafeţei pieţei Catedralei de construcţiile existente, creşterea suprafeţelor destinate pietonilor până la maxim funcţional în zonă, realizarea unei strânse legături pietonale între Piaţa Catedralei, strada Meţianu, Piaţa Sârbească, Parcul Reconcilierii Româno- Maghiare, zone limitrofe şi străzile existente.
De asemenea, proiectul prevede realizarea unui parcaj subteran pe două nivele sub pietonalul Pieţei Catedralei, valorificarea potenţialului comercial al parterelor destinate comerţului existente, conservarea şi valorificarea vizuală a faţadelor şi aliniamentelor, valorificarea urbanistică, funcţională şi turistică a întregii zone. Arhitecţii au mai prevăzut accentuarea primului traseu pietonal cu direcţie transversală pe axa Bd. Revoluţiei – Piaţa Avram Iancu şi pe inelele formate din Cetatea Aradului şi traseul pietonal aferent malului Mureşului, dar şi interconectarea pieţelor Avram Iancu, Catedralei şi Reconcilierii prin amenajarea ambientală diurnă a Pieţelor Avram Iancu, Catedralei şi a străzii Meţianu.
Amplasarea unui ansamblu monumental, Parcul Reconcilierii româno-maghiare, în această parte a oraşului a atras transformări ale statutului zonal, devenind prin funcţiune şi amplasament un nucleu polarizator pentru reţeaua de parcuri şi pieţe civile în municipiul Arad, un element revitalizant pentru ţesutul istoric al zonei adiacente parcului.
Astfel, zona studiată va deveni un nucleu important, cu potenţial atât din punct de vedere al calităţii ambientale ale ansamblului urbanistic, cât şi de autosusţinere prin atragerea populaţiei (prin conformaţia amenajărilor) cu diferite ocazii festive, dar şi pentru utilizare cotidiană.

metianu

Meţianu – prima pietonală din oraş

Autorităţile locale au reuşit, la sfârşitul anului trecut, să inaugureze prima stradă pietonală din oraş, strada Meţianu, care a fost amenajată cu bani europeni în cadrul proiectului “VITO – Dezvoltarea integrată a oraşelor vitale istorice ca centre regionale în Europa de sud est”.
Odată cu amenajarea primei străzi pietonale în zona istorică protejată a municipiului Arad, s-au stabilit şi reglementări pentru circulaţie, activităţi comerciale şi intervenţii la construcţiile din această zonă, menite să asigure conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului construit în paralel cu dezvoltarea funcţiunilor social-culturale, comerciale şi de recreere specifice zonelor pietonale din oraşele istorice.
Funcţiunea dominantă a străzii pietonale Meţianu reprezintă o îmbinare dintre funcţiunea rezidenţială, social-culturală, comercială şi recreere. Această diversitate necesită o protecţie specială deoarece reprezintă o atractivitate pentru turismul urban şi investitori importanţi.
Tipurile de evenimente cultural artistice recomandate pentru strada pietonală sunt spectacole de marionete, spectacole de teatru scurt, pantomimă, festival Underground, spectacole ale Liceului de artă “Sabin Drăgoi”, cvartete de coarde, spectacole de muzică medievală, momente de artă improvizată scenică, parada păpuşilor gigant, parada costumelor de epocă, expoziţii de artă plastică, foto, târguri de antichităţi, târguri de flori, târguri de carte şi de ONG –uri, etc.

Piaţa Avram Iancu – un nou aspect

Un alt punct de atracţie al axei pietonale va fi Piaţa Avram Iancu pentru care autorităţile locale au anunţat deja planurile de modernizare. Proiectul prevede amenajarea unei parcări subterane cu 588 de locuri, care ar putea fi construită pe două nivele. În treimea nordică s-a propus amplasarea unei oglinzi de apă şi a unui ansamblu de fântâni. Oglinda de apă va fi dinamizată cu jeturi de apă, care vor porni direct din pavajul decorativ şi se va realiza doar prin denivelarea pavajului. Zona centrală a pieţei este prevăzută să fie amenajată astfel încât să se poată găzdui orice eveniment specific urbei, evenimente culturale, inclusiv realizarea unui cinematograf în aer liber pe timp de vară sau alte manifestaţii. În partea de sud a pieţei, într-o etapă ulterioară, deasupra parcării subterane, se va realiza o clădire de formă piramidală, din metal şi sticlă, cu funcţiuni cultural-recreative. Tot în zonă mai este prevăzută amplasarea unor terase cu caracter provizoriu, din materiale uşoare, demontabile (lemn, metal zincat sau inox), terase care vor completa şi extinde zona de servicii, respectiv alimentaţie publică existentă la parterul clădirilor din perimetrul pieţei: restaurante, cafenele, berării, cofetării. Pe latura estică a pieței vor fi plantați arbuşti decorativi, care vor constitui o perdea de protecţie pentru zona pietonală împotriva zgomotului produs de circulaţia tramvaielor.

Foto: piata avramiancu.jpg

Axa pietonală, axa istoriei
în anul 1841 baronul Forray András a demolat un imobil din actuala Piaţă Avram Iancu (“Casa Trigesimală”) pentru a deschide o nouă stradă, care îi va purta numele, actuala stradă Meţianu.
Tot Forray András l-a angajat pe inginerul Andraş pentru ca acesta să elaboreze planurile caselor ce urmau să fie construite pe amintita stradă, a cărei pietruire a fost solicitată notabilităţilor de către baron.
Ioan Meţianu a fost episcop al Aradului în perioada 1875-1898, timp în care a organizat şi îndrumat sute de şcoli primare româneşti confesionale, a înfiinţat o şcoală medie de fete, o tipografie eparhială, a iniţiat foaia eparhială “Biserica şi şcoala”, a ridicat o nouă clădire pentru institutul teologic-pedagogic din Arad, a înfiinţat un nou fond pentru ajutorarea preoţilor săraci şi a preoteselor văduve.
Din Piaţa Catedralei se poate observa vechiul Turn de Apă, construit în anul 1896, care a servit în trecut alimentării cu apă potabilă a reţelei de distribuţie a oraşului.
Piaţa Avram Iancu era în trecut centrul comercial şi politic al Aradului începutului de secol al XIX-lea. La numărul 16 s-a aflat sediul vechii primării a oraşului, construită în 1704.
In această piaţă, în anul 1834, s-a anunţat hotărârea autorităţilor de a declara oraşul Arad, oraş liber regesc.