Cartier cultural în zona axei pietonale Piaţa Catedralei – Cetatea Aradului

aug 28, 13 Cartier cultural în zona axei pietonale Piaţa Catedralei – Cetatea Aradului

Cartier cultural în zona axei pietonale Piaţa Catedralei – Cetatea Aradului

Un cartier cultural care să cuprindă instituţii culturale, mici afaceri de creaţie, boutique-uri ale producătorilor locali, dar şi cafenele va fi amenajat, în următorii cinci ani, în municipiul Arad, în zona viitoarei axe pietonale Parcul Reconcilierii – Piaţa Catedralei – strada Meţianu – Piaţa Avram Iancu – Cetatea Aradului.
Prin prevederile programului de dezvoltare a localităţii, zona studiată devine un nucleu important, cu potenţial atât din punct de vedere al calităţii ambientale ale ansamblului urbanistic, cât şi de autosusţinere prin atragerea populaţiei (prin conformaţia amenajărilor) cu diferite ocazii festive, dar şi pentru utilizare cotidiană.
Conform Planului Urbanistic Zonal Piaţa Catedralei, aprobat de conslilierii locali în şedinţa extraordinară din luna noiembrie, cartierul cultural pune accent pe trasee intens circulate pietonal cu accent pe Piaţa Catedralei, Piaţa Reconcilierii şi relaţia acesteia cu Turnul de apă.
Străzile şi fondul construit aferent cuprinse în cartierul cultural sunt Episcopiei, Chendi, Blaga, Alecsandri, I. Georgescu, Goldiş, Eminescu, Desseanu, parte din I.L. Caragiale, Varful cu Dor, Transilvaniei, parte din Ceahlău, parte din Ceaikovski, parte din I. Rusu Şirianu.
În documentul aprobat de consilierii locali se va pune accentul pe renovarea urbană a zonei, renovarea cadrului construit valoros, armonizarea cadrului construit din vecinatatea ansamblurilor urbanistice, arhitecturale şi ansamblului monumental, studierea şi valorificarea maximă a traseelor pietonale posibile, cu accent pe direcţia strada Meţianu – Turnul de apă. De asemenea, se doreşte dezvoltarea spaţiilor verzi în zonă şi a zonelor destinate pietonilor, crearea unor zone destinate petrecerii timpului liber în cadru urban cult, creşterea suprafeţei spaţiilor de utilitate publică în aer liber, diversificarea funcţională a spaţiilor pentru populaţie, în zona delimitată de traseele principale de carosabil.
Pentru toate clădirile ce bordează Piaţa Catedralei, prin renovare, restaurare se va opta pentru o gamă coloristică variată în nuanţe pastel la faţade, cu accentuarea elementelor de decoraţie arhitecturală ce se vor păstra integral, iar în cazul în care sunt deteriorate sau lipsesc, se vor reface în forma lor iniţială, pe baza documentelor fotografice din epoca construirii lor.
Restaurarea porţilor se va face aducându-le la forma lor de expresie, conformaţie, materiale iniţiale. Nu se vor monta aparate de climatizare pe faţadele ce se percep la aliniamentul Pieţei Catedralei.
Prin intervenţiile enumerate mai sus se urmăreşte realizarea ansamblului monumental şi reamenajarea spaţiului ca parc, ce atrage după sine o transformare a
statutului zonei, în vederea aprofundării potenţialului cu puternic caracter social şi
în scopul revitalizării zonei, oferind Aradului un spaţiu urban ce asigură continuitate (prin organizare urbanistică) şi diversitate ( prin funcţionalitate).

piata catedralei
Foto: piata catedralei

Monumente istorice în Piaţa Catedralei
Locuinţa arh. Tabacovici (strada Ecaterina Teodoroiu, nr.1)
Catedrala ortodoxă “Sfântul Ioan Botezătorul” (str. Piaţa Catedralei, nr.1)
Fostul sediu al Asociaţiei Generale a Muncitorilor (str. Academia Teologică, nr.1)
Palatul contelui Nádasdy (str. Meţianu, nr.2)