Oraşul Arad îşi va depune candidura pentru titlul de „Capitală culturală Europeană”, în 2021

aug 04, 13 Oraşul Arad îşi va depune candidura pentru titlul de „Capitală culturală Europeană”, în 2021

Oraşul Arad îşi va depune candidura pentru titlul de „Capitală culturală Europeană”, în 2021

Municipalitatea arădeană a început demersurile pentru obţinerea titlului „Capitală culturală europeană”, în anul 2021, alături de un oraş din Grecia, bazându-se pe caracterul multicultural, multietnic, pe avantajul de a fi poarta de intrare în ţară dinspre Occident şi pe numeroasele legături europene, atât din prezent cât şi din trecut.
Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a anunţat, zilele trecute, că la sfârşitul lunii, va participa, la Bruxelles, la o reuninune în cadrul căreia va primi documentaţia pentru depunerea candidaturii.
„Acum suntem în etapa în care ne declarăm public intenţia de a candida pentru titlul de Capitală culturală europeană. La sfârşitul zilei de 30 noiembrie voi fi la Bruxelles unde vom primi documentaţia. O să existe o consultare privată cu instituţiile de cutlură, cu oamenii de cultură, cu alte instituţii din Arad până în 2013. În primăvara anului 2013, vom creea comitetul care va pregăti, în primul rând oferta, şi, apoi, etapele de implementare. Prima mare competiţie va fi preselecţia şi apoi selecţia propriu zisă. Fac un apel la oamenii care au înţeles acest mare obiectiv al oraşului să ni se alăture”, a precizat Gheorghe Falcă.
Acesta a exemplificat şi atuurile pe care le are Aradul pentru a-şi creşte şansele de eligibilitate în cadrul acestui proiect.
„Vom încerca să beneficiem, în continuare, de existenţa Cetăţii Aradului în oraş şi dorinţa noastră de a o introduce în circuitul turistic. Aradul are ceva special, o legătură cu mai multe naţiuni europene, care reiese şi din documentele Cetăţii care se află la Arhivele de la Viena. Ne vom baza pe înfrăţirile pe care le avem şi pe partenerii care au fost până acum capitale culturale europene. Ne vom axa, din cele şase direcţii pe care trebuie să le atingem, pe câteva deja cunoscute, multiculturalitatea oraşului, multietnicitatea oraşului, Aradul – poarta de vest a României, şi legăturile Aradului cu unele naţiuni europene şi extra europene. Vă dau un exeplu, surpriza flamanzilor când au aflat că 207 familii de belgieni au trăit, în secolul trecut, în cartierul Aradul Nou. Avem un material de la Arhivele din Viena, care a fost tradus din gotică în germană şi apoi în română, care ne arată legătura Aradului cu multe naţiuni europene. Dacă vom câştiga titlul de Capitală culturală europeană, europenii vor descoperi nu doar o cultură locală ci şi relaţiile lor din anumite secole în interiorul Europei centrale, în interiorul Aradului”, a mai spus primarul.

Calendarul depunerii candidaturii

Pe baza rapoartelor primite de la comitetul de selecţie în cauză, fiecare dintre cele două state membre transmite instituţiilor europene o nominalizare. Ulterior, Consiliul de Miniştri al UE, hotărând la recomandarea Comisiei pregătită pe baza raportului comitetului, desemnează oficial cele două oraşe care urmează să deţină titlul, patru ani mai târziu. După desemnare, pregătirile celor două oraşe selecţionate sunt încadrate de un comitet restrâns, de şapte persoane, numit de instituţiile europene, denumit comitetul de monitorizare şi de consiliere.
Până la sfârşitul anului 2014, se depune candidatura pentru titlul din 2021. În zece luni de la invitaţia de depunere a candidaturilor trebuie trimise răspunsurile privind invitaţia de depune. La sfârşitul anului 2015 are loc reuniunea comitetului pentru o selecţie în statul în cauză, format din 13 experţi, iar după alte 9 luni va avea loc reuniunea pentru selecţia finală în statele membre. La sfârşitul anului 2016, este programată notificarea candidaturii unui oraş, care va fi transmisă instituţiilor europene, iar după 3 luni de la această notificare se va emite avizul Parlamentului European privind candidatura respectivă. Ultima etapă este desemnarea Capitalei culturale europene de către Consiliul de Miniştri al UE.
Regulile competiţiei, inclusiv cele aplicabile procedurii de votare şi trasmiterii candidaturilor către comitet vor fi stabilite într-o invitaţie de depunere a candidaturilor publicată de statul mebru în cauză sau într-un document independent publicat online.

Etapa de monitorizare

Începându cu titlurile din 2010 inclusiv, desemnarea oficială a Capitalei culturale europene de către Consiliul de Miniştri este imediat urmată de etapa de monitorizare şi orientare. Progresele înregistrate de oraş în pregătirea evenimentului sunt monitorizate de un comitet de experţi internaţionali, după care se întocmeşte un raport de monitorizare intermediar privind pregătirile pentru eveniment şi măsurile care mai trebuie luate.

Monitorizarea finală

Cel târziu cu opt luni înaintea evenimentului, comitetul de monitorizare se întâlneşte cu structurile responsabile cu punerea în aplicare a programelor şi cu autorităţile celor două Capitale culturale desemnate pentru a evalua activitatea de pregătire de până la momentul respectiv şi măsurile care mai trebuie luate. Cel târziu cu trei luni înaintea acestei reuniuni, structurile responsabile cu punerea în aplicare a programelor transmit Comisiei un raport privind progresele înregistrate, întocmit în conformitate cu aceleaşi principii ca cele descrise mai sus. Acest raport va aborda şi progresele înregistrate în raport cu recomandările de comitet cu ocazia fazei de monitorizare intermediară. Acordarea premiului şi alocarea sumei premiului la bugetul evenimentului va fi, de asemenea, discutată.
Comitetul de monitorizare utilizează acest document şi contactele stabilite cu oraşele cu ocazia reuniunii pentru a întocmi un raport de monitorizare final privind pregătirile pentru eveniment şi măsurile care mai trebuie luate.

Premiul

Pe această bază, Comisia acordă oraşelor desemnate (începând cu 2010) un premiu „în onoarea Melinei Mercouri”, cu condiţia ca oraşele să fi respectat angajamentele luate în etapa selecţiei şi să fi acţionat conform recomandărilor comitetelor pe parcursul etapelor de selecţionare şi monotorizare. Aceste premiu va fi acordat cel târziu cu trei luni înaintea evenimentului.

Despre „Capitala culturală europeană”

Titlul de „Capitală culturală europeană” a fost conceput pentru a sprijini apropierea între popoarele Europei. Aceasta a fost ideea care a stat la baza lansării lui, în iunie 1985, de către Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene. Datorită numărului mare de vizitatori care i-a atras, titlul a câştigat din ce în ce mai multă notorietate în Europa şi are un impact cultural şi socio-economic remarcabil. Începând cu 1985, peste 35 de oraşe au fost desemnate capitale culturale europene, de la Stockholm la Genova, de la Atena la Glasgow şi de la Cracovia la Porto. În 2007, oraşul Sibiu din România a fost declarat „Capitală culturală europeană”.

Foto:
ghe. falca
ghe.falca1 Primarul Gheorghe Falcă preia documentele pentru candidatură