Bisericile vechi din Arad, mărturie a multiculturalităţii entice şi confesionale care s-a păstrat de-a lungul veacurilor

máj 27, 13 Bisericile vechi din Arad, mărturie a multiculturalităţii entice şi confesionale care s-a păstrat de-a lungul veacurilor

Bisericile vechi din Arad, mărturie a multiculturalităţii entice şi confesionale care s-a păstrat de-a lungul veacurilor

Bisericile construite în municipiul Arad de-a lungul anilor stau mărturie că oraşul de pe Mureş este un spaţiu al multiculturalităţii exprimate etnic şi confesional. Istoricii sunt de părere că, pentru patrimoniul cultural construit, multiculturalitatea se traduce prin clădiri destinate cultivării şi exercitării spiritului religios.
Astfel, Biserica sârbească, Catedrala ortodoxă veche, Sinagoga neologă, Biserica romano-catolică şi Biserica evanghelică sunt doar câteva dintre exemplele grăitoare în acest context.
Biserica sârbească este cea mai veche clădire din Arad, ridicată la cumpăna secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea pentru familiile grănicerilor sârbi stabiliţi în Arad din ordinul lui Eugen de Savoya, comandatul armatei austriece. Biserica a fost construită, iniţial, în stil neoclasic de căpitanul Jovan Popovici Tekelija, iar un secol mai târziu a fost extinsă de strănepotul ctitorului, Sava Tekelija. Întreaga pictură interioară a fost realizată de meşteri sârbi din familia Alexici. Bolta bisericii este pictată cu scene biblice şi momente din istoria sârbilor.
Biserica reformată din Arad a fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea după planurile arhitectului Iosef Hoffer. Clădirea iniţială a fost mărită cu o sală de rugăciune, proiectată de Szántay Lajos, care a îmbinat elementele baroce cu cele ale arhitecturii greceşti. Globul din turnul bisericii funcţionează ca o capsulă a timpului, pentru că aici au fost introduse documente, multe dintre ele inedite. În faţa bisericii este bustul unuia dintre iniţiatorii ridicării acestui edificiu, Fabian Gabor, ca o recunoaştere a contribuţiei sale la construcţia bisericii.
Catedrala ortodoxă veche, cu hramul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, a fost ridicată la mijlocul secolului al XIX-lea după planurile arhitectului arădean Ziegler Antal şi este construită în stil baroc. Iniţial, vechea catedrală a fost construită în preajma locului unde se află astăzi Colegiul naţional “Moise Nicoară”, în această parte a oraşului concentrându-se elementul românesc. În timpul Revoluţiei de la 1848 – 1849, vechea catedrală a avut mult de suferit de pe urma generalului austriac Berger. A fost reparată în 1848 şi a fost sfinţită cu mare solemnitate de episcopul Gherasim Raţ. După 1848, vechea catedrală a trebuit să fie demolată, în 1857, plătindu-se despăgubire pentru demolarea ei, comunităţii româneşti, 43.976 florini şi 58 coroane. La 8 mai 1862, s-a cumpărat un loc de la oraş, în grădina tokoliană, cu suma de 853 florini şi 30 coroane, aici ridicându-se noua catedrală. În acelaşi an au început lucrările de ridicare a catedralei ce au durat până în 1865, când s-a serbat în ea evenimentul memorabil al reactivării Mitropoliei Ortodoxe Române a Transilvaniei şi mutarea la Episcopia Aradului a unei părţi din Banat.
Sinagoga neologă a fost amenajată în interiorul unei clădiri multifuncţionale, care adăpostea locuinţa rabinului, cantorului, elevilor, dar şi spaţii comerciale, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în timpul rabinului reformator Aaron Chorin. Exteriorul clădirii este realizat în stil neoclasic, iar inteiorul în stil maur, spaniol. Ansamblul arhitectural este unic în cadrul comunităţilor evreieşti din România. Cele trei străzi adiacente pe care se desfăşoară clădirea formează un triunghi, în centrul căruia se află o curte interioară, care ascunde intrarea principală în sinagogă.
Biserica romano-catolică a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la sosirea călugărilor minoriţi în oraşul Arad. Proiectul aparţine arhitectului arădean Milan Tabacovic şi îmbină elemente de stil neoclasic, baroc şi renascentist. Frontispiciul semicirculat adăposteşte o sculptură reprezentând o copie a statuii Pieta a lui Michelangelo. Cupola bisericii este copia celebrei cupole a Catedralei Sfântul Petru din Roma. În interiorul bisericii, în partea stângă, se află statuia Sfântului Ioan de Nepomuk, sfânt ceh, acesta fiind cel mai vechi monument al Aradului, ridicat în 1729, fiind considerat sfântul patron al Aradului. În spatele altarului principal se află marea frescă care îl reprezintă pe Sfântul Anton de Padova, patron al bisericii.
Biserica evanghelică lutherană, cunoscută sub numele de Biserica Roşie datorită finisajului exterior din cărămidă aparent şlefuită a fost construită la începutul secolului al XX-lea, în stil neogotic. Altarul din lemn al bisericii este pictat cu scene ce reprezintă Rugăciunea lui Iisus în Grădina Gheţimanii. Ca elemente arhitecturale se remarcă portalul decorat în stilul catedralelor medievale, turnul ascuţit, altarul şi amvonul. Datorită sunetului deosebit al orgii aici se organizează, periodic, concerte de muzică clasică.

Curiozităţi din biserici

În Biserica Sârbească sunt păstrate cele mai vechi steaguri ale breslelor din Arad
În cripta din naosul bisericii este înmormântat Sava Tekeljia, alături de înaintaşii săi pe linie masculină, în vreme ce femeile din aceeaşi familie sunt înmormântate în pronaos.
La construirea Bisericii Reformate din Arad şi-a adus contribuţia şi compozitorul Franz Liszt. Acesta a donat veniturile realizate în urma concertului susţinut în anul 1846 pentru ridicarea acestei biserici.
Pentru că locul unde a fost construită vechea Catedrală ortodoxă din Arad era mlăştinos terasamentul de zidire a fost consolidat cu bârne groase de salcâm, care, în contact cu umezeala îşi sporeşte rezistenţa. Astăzi, edificiul stă pe această fundaţie şi nu are nicio crăpătură. Acest procedeu de consolidare a unei clădiri datează de pe vremea romanilor.
Iniţial, Consiliul orăşenesc s-a opus ridicării sinagogii neologe. Atunci judele Moses Hirschl a solicitat împăratului Francisc o audienţă şi i-a oferit templul cadou.
Orga Bisericii romano-catolice din Arad, construită în anul 1905, este cea mai mare orgă din Arad.
Iniţial, Biserica Evanghelică a avut trei clopote, dar în timpul primului război mondial două dintre ele au fost topite şi transformate în proiectile.
(sursa: Manualul Patrimoniul cultural construit al Aradului)

Foto:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Catedrala.jpg: Catedrala Orotodoxă veche

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biserica romano catolica.jpg – Biserica romano-catolică