Televiziune online pentru zona transfrontalieră, finanţată prin programul HURO 2007-2013

máj 02, 13 Televiziune online pentru zona transfrontalieră, finanţată prin programul HURO 2007-2013

Televiziune online pentru zona transfrontalieră, finanţată prin programul HURO 2007-2013

Consiliul Local al oraşului Nădlac este liderul proiectului „Informare și comunicare la standarde europene în zona transfrontalieră Nădlac- Tótkomlós”, derulat în parteneriat cu oraşul Tótkomlós şi finanţat prin programul HURO 2007-2013.
Obiectivul principal al proiectului este crearea unei rețele de informare și comunicare pentru a apropia locuitorii din zona transfrontalieră Nădlac – Tótkomlós. Obiectivul specific al proiectului este creşterea numărului de persoane cu acces la informaţiile de conţinut media din zona transfrontalieră.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 15.000 de cetăţeni din ambele localităţi Nădlac şi Tótkomlós care vor beneficia de site-ul www.nt-tv.eu. Materialele media online disponibile pe site-ul www.nt-tv.eu pot fi accesate de către oamenii din zona de frontieră, care au acces la internet. Rezultatele activităţilor sunt publice, gratuite şi non-discriminatorii având acces la ele toți cetăţenii, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, statut social, sex, convingeri, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt acele persoane, care nu locuiesc în zona de frontieră, dar care au acces la Internet de oriunde din lume, ei putând beneficia de informaţii şi materiale postate pe site-ul www.nt-tv.eu. Informaţiile furnizate vor cuprinde domeniile cultural, artistic, sportiv, administrativ, evenimente şcolare etc. Prin intermediul acestui site administrat în comun părţile îşi propun să facă cunoscute realizările din cele două comunităţi. De asemenea, o participare activă a tuturor locuitorilor care au acces la internet este posibilă prin intermediul secţiunii “Forum”. Televiziunea online are ca scop promovarea experienţelor pozitive de pe ambele părţi ale frontierei, crearea unei noi oportunităţi pentru dezvoltarea socio-economică a zonei, printr-o mai mare mobilitate a persoanelor. Proiectul vine în sprijinul locuitorilor prin intermediul programelor comune de cooperare, de cunoaştere şi dezvoltare comună a administraţiilor, prin promovarea colaborării între instituţii, organizaţii, şcoli, biserici, ONG-uri şi prin dise¬minarea rezultatelor pe o suprafaţă cât mai mare, cu ajutorul tehnologiei informaţiei, respectiv prin intermediul Web TV.
Site-ul este oferit gratuit, atât pe perioada derulării proiectului cât și pe o perioadă minimă de cinci ani după încheierea acestuia şi are ca scop promovarea experienţelor pozitive de pe ambele laturi ale frontierei.

Foto:
tvonline
Tvonline.jpg
Televiziunea online transmite informaţii din Nădlac şi Tótkomlós

Detalii despre proiect:

Proiectul se derulează în perioada 01.02.2012 – 31.07.2013
Bugetul total al proiectului este de 70.500 euro
Consiliul Local Nădlac are un buget de 41.016 euro
Consiliul Local Tótkomlós are un buget de 59.925 euro