Statuia Libertăţii

márc 24, 13 Statuia Libertăţii

Proiectul artistic iniţial al Statuii Libertăţii din Arad a fost realizat de Huszár Adolf, la 4 Martie 1879. În urma morţii premature a artistului proiectul a fost atribuit sculptorului Zala György, cel care a schimbat decisiv planul predecesorului. Figura centrală a monumentului reprezintă o femeie simbolizând “Libertatea”, înconjurată de patru grupuri alegorice: Trezirea libertăţii, Spiritul de luptă, Spiritul de sacrificiu, Luptător muribund. Pe postamentul statuii sunt plasate medalioanele în relief ale celor 13 generali revoluţionari executaţi la Arad în 6 octombrie 1949. Statuia Libertăţii din Arad a fost realizată din donaţie publică, statul maghiar necontribuind financiar la ridicarea ei. În decurs de zece ani s-au înregistrat 275 de donaţii în valoare de 52.000 forinţi, după care, a fost lansat încă un proiect, care avea ca ţintă colectarea a 100.000 forinţi.