Arcul de Triumf

márc 20, 13 Arcul de Triumf

Arcul de Triumf
Este un complex statuar de mari dimensiuni, ce evocă evenimentele revoluţionare ale anului 1848 în Ţările Române, realizat de sculptorul Ion Bolborea (Bucureşti).
Arcul de Triumf simbolizează alegoria, România descătuşându-se şi Uniunea Europeană, pe o faţă şi România şi minorităţile, pe cealaltă faţă. Pe fiecare parte, între alegoriile menţionate, se află câte un text, primul fiind un citat din Avram Iancu, iar al doilea din Simion Bărnuţiu. Pe pilonii Arcului de Triumf sunt reprezentaţi, în basoreliefuri de bronz cei mai importanţi eroi paşoptişti: Kogălniceanu, Negri, apoi Alecsandri şi Bariţiu, Avram Iancu, Rosetti, Magheru şi, în fine, Bălcescu stând alături de Kossuth, aceasta fiind o dorinţă expresă a arădenilor. Sub marea poartă a Arcului de Triumf “defilează” o serie de personaje anonime, reprezentând pe paşoptişti dar şi pe ceilalţi oameni care au participat la Revoluţia propriu-zisă.