Localitatea Otlaca-Pustă se va asocia cu oraşul Medgyesegyháza

jan 14, 13 Localitatea Otlaca-Pustă se va asocia cu oraşul Medgyesegyháza

La şedinţa comună de azi a consilierilor din localităţile Otlaca-Pustă şi Medgyesegyháza, s-a decis ca din luna ianuarie, cele două localităţi şă întreţină în comun o singură administrație publică. Sediul central va fi la Medgyesegyháza, la Otlaca rămânând doar un birou, pentru ca localnicii să-şi poată rezolva treburile oficial în localitatea de reşedinţă.

Şi site-ul Likefestoon a abordat deja această temă, şi anume că începând de la 1 ianuarie, localităţile cu o populaţie de sub 2000 de locuitori nu-şi mai pot susţine administraţie proprie, deoarece în acest scop, nu mai primesc fonduri publice separate. Şi localităţile din Békés Sud au fost în căutarea celei mai bune soluţii, pentru ca localnicii şă-şi poată rezolva problemele oficiale în continuare în cele mai bune condiţii, şi pentru ca administraţiile locale să poată accesa fondurile publice de care  pot să dispună. Planul iniţial a fost ca din acest considerent localităţile Otlaca-Pustă, Kaszaper, Végegyháza şi Nagybánhegyes să se asocieze, dar din cauza modificărilor legislative ulterioare, acestă soluţie n-ar mai fi fost una rentabilă. Deşii Otlaca-Pustă a renunţat la acest plan, cele trei localităţi vor rămâne la înţelegerea iniţială, instituind o administraţie publică comună în localitatea Kaszaper. După acestă ieşire, Otlaca şi-a căutat o altă cale de prosperitate.

Datorită unor proiecte comune, colaborarea dintre Otlaca şi Medgyesegyháza a fost bună şi până acum, de aceea conducerea Otlăcii a propus acestă asociere oraşului Medgyesegyháza, care datorită numărului de locuitori mai mare, oricum ar fi avut o administraţie publică proprie. Acestă propunere a fost abordată de către conducerile celor două localităţi în ultima zi de lucru a anului, pe data de 28 decembrie.

Reprezentanţii celor două localităţi au reuşit să se pună de comun acord, stabilind în detaliu şi condiţiile de funcţionare. De la data de 1 ianuarie, se va înfiinţa  Administraţie Publică Comună din Medgyesegyháza. Sediul central va fi clădirea primăriei de la Medgyesegyháza, având un birou permanent la Otlca-Pustă. Acest birou se va ocupa printre altele, cu probleme legale, administrative şi financiare ale localităţii. În cadrul administraţiei publice comune de la Medgyesegyháza vor lucra 22 de persoane, din care 18 persoane la Medgyesegyháza, şi 4 la Otlaca-Pustă. Sarcinile notariale publice din cele două localităţi vor fi preluate de doamna dr. Horváthné dr. Barta Edit, notarul de până acum al localităţii Medgyesegyháza. Cheltuielile necesare finanţării biroului de la Otlaca în limita a 9 milioane de forinţi garantaţi de la bugetul de stat vor fi suportaţi de către oraşul Medgyesegyháza, suma fiind folosită în cea mai mare parte, la plata salariilor şi contribuţiilor celor 4 angajaţi ai biroului. Plata facturilor de întreţinere a clădirii va fi efectuată de către administraţia locală.

Privin această colaborare, colegii site-ul Likefestoon i-au chestionat pe cei doi primari.

Primarul oraşului Medgyesegyháza, domnul Ruck Márton ne-a declarat următoarele:

„Creare Administraţiei Publice Comune din Medgyesegyháza nu reprezintă nici un dezavantaj locuitorilor oraşului, de aceea ne-am gândit, de ce să nu contribuim la rezolvarea sarcinilor din mica localitate. Colaborarea cu domnul Gheorghe Şimonca a fost bună şi până acum, şi sunt sigur că va rămâne aşa şi în continuare. Personalul administraţiei este absolut pregătit pentru aşa ceva, sistemele de gestiune printre care şi cel financiar au fost create astfel, ţinând cont orice modificare ulterioară, încât să poată rula fără probleme, şi cazul în care are de gestionat o populaţie mai numeroasă. Colegii, doamna notar, sunt persoane bine pregătite în domeniul administraţiei publice, şi sunt sigur că vor fi la fel de eficienţi şi în continuare.”

 

La Otlaca-Pustă, domnul primar Gheorghe Şimonca ne-a răspuns astfel:

„Interesul locuitorilor din Otlaca a fost acela, ca administraţia locală să se poată înţelege privind acestă asociere cu o localitate care şi din punct de vedere geografic, îi este apropiată. Dintre angajaţii de până acum ai administraţiei locale de Otlaca patru vor rămâne în continuare aici, persoana lor fiind o garanţie că administrarea la nivel local a problemelor populaţiei va rămâne calitativ la fel de bună, şi tot atât de fluentă. Totodată sunt convins, că activităţile comune vor fi derulate de către specialiştii de la Medgyesegyháza, cu acelaşi profesionalism. Sunt bucuros, că acestă întrebare a putut fi rezolvată la timp, şi în modul cel mai satisfăcător.”