Nou director în fruntea DARMI

jan 06, 13 Nou director în fruntea DARMI

În cadrul Biroului Regional al Oficiului Național de Turism Ungar, a avut loc de curând, o
fuziune a managementului. Operaţiunile Direcţiei de Marketing a Biroului din Sudul Marii Câmpii
(DARMI) vor fi preluate de Biroul Direcţiei de Nord al Marii Câmpii. Biroul de la Jula şi va lua rămas
bun de la directorul de până acum domnul Gyulás Péter, cu ocazia întrunirii de specialitate ordinare
de sfârşit de an. Coordonarea de specialitate a DARMI va fi preluată în cele ce urmează, de doamna
Katona Ilona.