Projektcélok

Célkitűzések:

Kölcsönös megismerés, társadalmi kohézió a határ menti régióban:
• a közös kulturális-történelmi hagyományok megismertetése,
• a régiók értékeinek, forrásainak megismertetése

A határ menti térségben élők számára fontos társadalmi, gazdasági, kulturális információkhoz való jutás:
• kapcsolatépítés a határ két oldalán dolgozó újságírók között
• kétnyelvű médiacsatornák kiépítése